Akselsenorg

Do It Easy For You


  image
Velkommen til Akselsen.org

En startside med litt av alt

Føl deg fri til å utforske sidenGoogle søk
 

Youtube søk
 

Live søke Youtube     World Time

Oslo, Stockholm, Berlin


London


Helsinki


Moskva


New York, Manila
----

----


----

-----


Litt om programmering

HTML

W3 Scools

<html>...Starter med

<title>Tittel på websiden</title>

<body>Her kommer tekst og innhold som websiden skal inneholde...</body>

Slutter med...</html>

MYSQL

Mysql.com
W3 Scools

Opprett en database Eksempel:
create database db1;

Set database aktiv use db1;

Oprett tabell Eksempel:
create table tbl1 (col1 varchar(20), col2 varchar(10));

Sett inn data
Eksempel:
insert into tbl1 values('navn','navn2');

Vis data
Eksempel:
select * from tbl1;

....

PHP

php.net
W3 Scools
Tizag


CSS

Cascading Style Sheets

W3.org
W3 Scools


XML

W3 Scools


JavaScript

W3 Scools

---

-

--

---

-

--

---

-

--

---